O schronisku2022-04-01T10:42:40+02:00

O schronisku

Pan Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski ze swoim Zastępcą Panem Mirosławem Kozłowiczem i Nasza Załoga.

Pierwotnie Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy powstało w 1950 roku jako namiastka schroniska na terenie leśnym przy ul. Siedleckiej i prowadzone było przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Od 1988 roku Schronisko działa przy ulicy Grunwaldzkiej 298 na Osowej Górze.

Nie od razu jednak Schronisko osiągnęło obecny kształt. Początkowo wybudowano tylko sześć boksów i postawiono prowizoryczny barak. Nie było kociarni, kanalizacji, zaplecza socjalnego, biura, gabinetu lekarza weterynarii i wielu koniecznych do prawidłowego funkcjonowania, pomieszczeń. W tym czasie (1980-1984r.) wybudowano w stanie surowym budynek Schroniska (z integralnymi 16 boksami dla psów) Do 1990r. budynek ten niszczał i był rozkradany przez miejscową ludność.

W owych czasach kwalifikacje załogi pozostawiały wiele do życzenia. Z czasem wybudowano jeszcze 16 boksów dla psów, lecz do 1992 roku Schronisko niszczało, a boksy nie były użytkowane. Od 1992 roku Schronisko jest jednostką Urzędu Miasta Bydgoszczy. W 1990 roku kierownikiem, a później dyrektorem Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy, została Izabella Szolginia (absolwentka Wydziału Zootechniki na ATR, pózn. UTP). Uczestniczyła ona w kursach organizowanych i sponsorowanych przez RSPCA (Royal Society for the Prevention against Cruelty to Animals – Królewskie, Brytyjskie Towarzystwo Zapobiegania Okrucieństwu wobec Zwierząt). Kursy te obejmowały tematykę: Edukację, Zarządzanie, Marketing.

Dyrektor Izabella Szolginia zaproszona przez WSPA (World Society for the Protection to Animals), odwiedziła schroniska brytyjskie. Stamtąd przywiozła rozwiązania techniczne i postarała się część z nich zastosować w bydgoskim Schronisku. W 1992 roku oddano do użytku część główną Schroniska z biurem, pokojem przyjęć i wydań psów i kotów do adopcji, zapleczem technicznym i Gabinetem Weterynaryjnym. W późniejszym czasie rozbudowano (w trzech etapach)

W 2019 roku, dzięki wieloletnim staraniom dyrekcji schroniska, a w szczególności dzięki przychylności Władz Miasta, zrealizowano nowy budynek, który znacznie podniósł standard opieki nad zwierzętami i obsługi odwiedzających schronisko gości.

W nowym budynku powstały następujące pomieszczenia:

Sala edukacyjna, recepcja, część weterynaryjna z salą operacyjną, gabinetem, zabiegowym, szpitalikiem i gabinetem lekarskim, pomieszczenie przeznaczone do kosmetyki zwierząt (tzw. groomer), pralnia i suszarnia, biura, magazyn dokumentów, szatnie oraz pomieszczenie socjalne.

Nie do przecenienie jest dostosowanie schroniska do obsługi osób niepełnosprawnych. Wygodny podjazd i winda umożliwiają takim osobom dostęp do załatwiania spraw w naszej jednostce.

Dzięki dotacji z Unii Europejskiej, nowy budynek schroniska jest wyposażony w ogniwa fotowoltaiczne i w pompy ciepła, co pozwala nam na zaoszczędzenie środków na inne potrzeby schroniska niż energia elektryczna.

Edukacja

Schronisko dla Zwierząt jest jednostką szkolącą z nadanymi jej uprawnieniami w Urzędzie Wojewódzkim. Prowadzi się tu szkolenia dla zarządzających schroniskami, praktyki i staże dla osób związanych z opieką i leczeniem zwierząt. Odbywają się tu także kursy i szkolenia dla osób wyłapujących zwierzęta. Organizowane są warsztaty weterynaryjne w zakresie sterylizacji psów i kotów. Organizowane są spotkania w placówkach szkolnych. W ten sposób uwrażliwia się młode osoby na los niechcianych zwierząt, a także przekazuje im wiedzę na temat ich potrzeb i obowiązków ich właścicieli. W Schronisku przyjmowane są zorganizowane wycieczki szkolne, które oprowadzają pracownicy azylu…

Misja Schroniska

Misją Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy jest opieka nad pozbawionymi domu psami i udomowionymi kotami, które dom utraciły. Na przestrzeni lat udoskonalenie systemu interwencji związanych ze zwierzętami w Mieście Bydgoszczy doprowadziło do stanu gdy problem wałęsających się bez opieki psów, zagrażających bezpieczeństwu publicznemu jest niewielki lub nawet praktycznie nie istnieje. A i same psy są bezpieczne, bo albo pozostają pod opieka właścicieli, albo zostają przewożone do Schroniska przez pracowników tej placówki, czy też przez służby miejskie, zwłaszcza przez Straż Miejską. Upublicznia się w mediach przyjęte do Schroniska zwierzęta tak, by jak najszybciej właściciele mogli odebrać swoje zguby.

Dobrostan zwierząt w Schronisku

Zapewnienie dobrostanu zwierzętom przebywającym w Schronisku jest zadaniem niełatwym, bowiem wielkie skupiska zwierząt nie sprzyjają komfortowi psychicznemu zwierząt, pomimo jak najlepszej opieki zapewnionej przez personel. Odrębne miejsca dla psów o agresywnym usposobieniu to 14 boksów, 16 boksów grupowych w budynku głównym, 20 w kwarantanniku. Poza tym w Schronisku jest 6 wybiegów dla psów z budami. Jest też pomieszczenie z wybiegiem dla kotów nowo przyjętych, osobne dla kotów do adopcji i park klatek dla miotów kocich, kotów chorych, leczonych i poddanych obserwacji. W tych pomieszczeniach znajduje lokum około 250 zwierząt (2016 r.)

Schroniskowe zwierzęta mają zapewnioną opiekę lekarsko – weterynaryjną. Schronisko dba o to by zwierzęta były syte, zaszczepione przeciw chorobom zakaźnym a ich miejsca przebywania suche i czyste i dostosowane do zmieniających się w ciągu roku warunków atmosferycznych. W miarę możności psom i kotom zapewnia się zabawki i urozmaica środowisko, w którym przebywają.

Tereny spacerowe i spacery z wolontariuszami oraz osobami odwiedzającymi schronisko zapewniają psom codzienny ruch na świeżym powietrzu. Dorosłe, zdrowe psy i koty po odbyciu kwarantanny są sterylizowane.

Promocja adopcji psów ze schroniska, akcje i imprezy publiczne

Z biegiem lat rozwinięto marketing w Schronisku. Imprezy publiczne, organizowane przez tę jednostkę promują adopcję schroniskowych zwierząt, a także odpowiedzialną postawę właścicieli psów i kotów .

Cykliczne Imprezy publiczne i akcje. Między innymi:

  • Pachnąca wiosna. Akcja zainicjowana kilka lat temu w celu poprawienia stanu higienicznego Miasta. “Pachnąca Wiosna” to coroczny festyn ekologiczny organizowany dla mieszkańców osiedli w Bydgoszczy -Impreza ta ma na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców, zwłaszcza sprzątania po naszych psich przyjaciołach.
  • Wystawa psów wielorasowych, organizowana co roku od 1992 roku wstrzymana z powodu „pandemii” w 2019 r.)
  • Parada psów adoptowanych, (organizowana każdej jesieni)
  • Kampania – ‘Daj im szansę” .
  • „Mądry, dojrzały pies ze Schroniska”,
  • „Spacery w poszukiwaniu domu”,
  • ”Urlop Burka i Kici”, (oraz adopcja tymczasowa)
  • Piknik „Dobrych psów i ludzi”.
  • Konkursy fotograficzne i rysunkowe dla dorosłych i dla  dzieci oraz młodzieży ze szkół

Pracownicy Schroniska i Wolontariusze schroniskowi aktywnie działają w mediach społecznych w celu propagowania adopcji psów i kotów ze Schroniska. Służą temu celowi między innymi kącik adopcyjny na stronie www.schronisko.org.pl, oraz forum wolontariatu (link na tejże stronie) a także profil: „Bydgoskie bezdomniaki czekają nad dom” www.facebook.com/Bydgoskie BezdomniakiCzekajaNaDom 9i tematycznie powiązane grupy na FB

Opisy psów i kotów ze zdjęciami rozpowszechniane są na portalach społecznościowych przez wolontariuszy, którzy aktualizują oferowane do adopcji zwierzęta. Jest to praca nie do przecenienia. Dzięki wysiłkowi Załogi Schroniska i wolontariuszy z bydgoskiego Schroniska corocznie adoptowanych jest około 1 200 – 1560 psów i około i 500 kotów.

Stała współpraca z mediami pozwala na szerokie rozpowszechnienie informacji o działalności schroniska.