Dyrektor2019-03-12T11:43:54+01:00

Dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy

Izabella Szolginia, dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy
Absolwentka bydgoskiej ATR, Wydziału Zootechnicznego.

 • Ukończyła brytyjskie kursy Edukacji humanitarnej, Prowadzenia schronisk i zarządzania, oraz Inspektoratu do spraw zwierząt.
 • Ukończyła Kur Trenerski Szkolenia Psów. Studium „Zachowanie się Zwierząt – zagadnienia podstawowe i aplikacyjne” w Wyższej Szkole Psychologi Społecznej
 • Ukończyła Kurs COAPE “DIPLOMA IN THE PRACTICAL ASPECTS
  OF COMPANION ANIMAL BEHAVIOUR AND TRAINING”

Jej staż pracy to10 lat pracy w Instytucie Weterynarii Puławy, Oddział Bydgoszcz, na stanowisku asystenta, od 1990 roku dyrektor Schroniska dla Zwierząt w Bydgoszczy. Ukończyła kursy WSPA i RSPCA (Brytyjskiego Towarzystwa Zapobieganiu Okrucieństwa wobec Zwierząt) dotyczące:

 • Prowadzenia schronisk
 • Edukacji humanitarnej
 • Zarządzania i marketingu
 • Inspektoratu do spraw zwierząt

W 1997 roku za uzyskanie przynależności Schroniska bydgoskiego do WSPA (Światowa Organizacja Ochrony Zwierząt) uzyskała tytuł „Bydgoszczanina lipca 1997”). Działa w zakresie edukacji humanitarnej szerząc wiedzę (w szkołach o różnym profilu), na temat właściwego odnoszenia się człowieka wobec zwierząt i obowiązków ich właścicieli. Jest autorką szeregu szkoleń, odbywających się w Schronisku. Między innymi;

 • Zrealizowała projekt przetłumaczenia i wydania dwóch książek (RSPCA) do edukacji humanitarnej, sfinansowanych przez NFOŚ i GW: „Dbamy o zwierzęta” i „Rozumiemy zwierzęta”. Jest autorką ulotek promujących odpowiedzialny stosunek człowieka do zwierzęcia.\
 • Założyła Wolontaryjny Klub Przyjaciół Schroniska.
 • Założyła Inspektorat do spraw zwierząt Oddziału Kujawsko Pomorskiego OTOZ „ANIMALS”
 • Pomysłodawca i organizator imprez promujących adopcję zwierząt ze schronisk
 • Wprowadziła i sformalizowała program szkolenia psów schroniskowych „LIRA”
 • Wieloletni Członek Lokalnej Komisji Etycznej do spraw Doświadczeń na Zwierzętach.
 • Wiceprezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt.
 • Prezes Oddziału Kujawsko Pomorskiego OTOZ ANIMALS
 • Inspektor do spraw Zwierząt OTOZ „ANIMALS”.
 • Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta i Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 • Otrzymała tytuł „Profilaktyka roku” (za działalność na rzecz ludzi pokrzywdzonych przez los).
 • Otrzymała od Marszałka województwa kujawsko – pomorskiego, nagrodę „Stalowy Anioł”, za działalność na rzecz pomocy społecznej, w pracy na rzecz drugiego człowieka.