PROCEDURA ZAPISYWANIA REZERWACJI ADOPCJI ZWIERZĄT.

 

Ze względów ekonomicznych, a przede wszystkim dla dobra zwierząt

(by nie czekały zbyt długo na dom) w Schronisku dla Zwierząt w Bydgoszczy obowiązuje procedura rezerwacji zwierząt.

Zapisy przyjmujemy wyłącznie na psy i koty dorosłe. Nie rezerwujemy szczeniąt oraz kociąt, które jak najszybciej powinny znaleźć dom. Przetrzymujemy dłużej jedynie szczenięta i kocięta chore, wymagające leczenia.

Osoby zdecydowane na adopcję konkretnego psa/kota mogą zapisywać się na zwierzęta, które w danej chwili nie mogą być wydane ze Schroniska tzn: przechodzą kwarantannę po szczepieniach, są w trakcie leczenia, czekają na sterylizację lub prowadzone jest wobec zwierzęcia postępowanie administracyjne.

Istnieje możliwość rezerwacji psa lub kota dorosłego przeznaczonego do adopcji, pod warunkiem jeżeli zostanie uzgodniony konkretny termin odebrania zwierzęcia. Termin ten jest obowiązujący obie strony – Schronisko i potencjalnego właściciela zwierzęcia. Wszelkie spóźnienie po odbiór psa/kota zarezerwowanego zwalnia Schronisko z dotrzymania tego terminu.

Na rezerwacje zwierząt zapisuje się osoby, które, po udzieleniu wywiadu, nie budzą wątpliwości schroniska co do możliwości zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania zwierzęciu. Jeżeli osoba nie spełnia oczekiwań schroniska, odmawia się rezerwacji. Schronisko zastrzega sobie odmowę rezerwacji zwierzęcia bez podania przyczyny.

Informację o rezerwacji zwierzęcia wpisuje się do kartoteki psa/kota oraz do programu komputerowego. Na kartotece umieszczane są: numer kolejny zwierzęcia, imię nazwisko, telefon i/lub adres mailowy chętnego do adopcji oraz datę dokonania wpisu. ( w programie komputerowym wpisuje się tylko słowo „zamówiony”).

Gotowe do adopcji psy (po okresie kwarantanny, zaszczepione i wysterylizowane) nie podlegają rezerwacji ponieważ mogą iść do domu NATYCHMIAST!

W programie (i na karcie zwierzęcia opcjonalnie przetrzymywanego w klatce) nanosimy informację, że zwierzę zostało zamówione.

Jeżeli pies lub kot czekają na zabieg sterylizacji informację o rezerwacji umieszcza się na liście zwierząt oczekujących na zabieg.

W przypadku nie zgłoszenia się rezerwującego po uzgodnionym terminie adopcji, zwierzę zostaje przekazane kolejnej osobie z listy rezerwowej.

2019-07-08T16:13:26+02:00