4083/24

4083/24, samica – kastrowana, nacięte ucho, trafiła do schroniska 11.05.2024 z osiedla Nowy Fordon

2024-05-11T18:28:04+02:00