2045/24

2045/24, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 4.05.2024 z osiedla Stary Fordon

2024-05-05T16:13:53+02:00