5013/24

5013/24, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 30.03.2024 z osiedla Śródmieście

2024-03-31T17:24:46+02:00