2018/24

2018/24, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 7.02.2024 z osiedla Czyżkówko

2024-02-07T19:52:00+01:00