0475/23

0475/23, samica, dorosła, trafiła do schroniska 1.09.2023 przekazana przez UG Dąbrowa Chełmińska

2023-09-03T18:48:05+02:00