2052/23

2052/23, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 14.05.2023 z osiedla Szwederowo

2023-05-14T23:52:32+02:00