0022/23

0022/23, samica, ok. 1,5 roku, trafiła do schroniska 13.01.23r. z miejscowości Leszyce (przekazana przez UG Nowa Wieś Wielka)

2023-01-17T20:23:37+01:00