5001/23

5001/23, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 2.01.2023 z osiedla Szwederowo

2023-01-04T18:20:22+01:00