2168/22

2168/22, samiec, poniżej 1 roku, trafił do schroniska 8.11.2022 z osiedla Błonie

2022-11-09T19:21:41+01:00