2167/22

2167/22, samiec, poniżej 1 roku, trafił do schroniska 8.11.2022 z osiedla Leśnego

2022-11-08T17:53:22+01:00