2161/22

2161/22, samiec, poniżej 1 roku, trafił do schroniska 5.11.2022 z osiedla Czyżkówko

2022-11-09T17:13:19+01:00