4133/22

4133/22, samica, ok. 1 roku, trafiła do schroniska 25.07.22r. przekazana przez klinikę „Centrum”

2022-07-28T22:23:53+02:00