2092/22

2092/22, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 16.07.2022 z osiedla Kapuściska

2022-07-17T16:32:00+02:00