2059/22

2059/22, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 7.05.2021 z osiedla Prądy

2022-05-07T22:33:32+02:00