0017/22

0017/22, samica, około 1 roku, trafiła do schroniska 5.01.2022 z miejscowości Podbrdzie (przekazana przez UG Koronowo)

2022-01-05T22:22:38+01:00