2001/22

2001/22, samiec, poniżej 1 roku, trafił do schroniska 1.02.2022 z osiedla Bartodzieje

2022-01-04T21:16:11+01:00