5299/21

5299/21, samica, poniżej 1 roku, trafiła do schroniska 12.10.2021 z osiedla Flisy/Osowa Góra

2021-10-13T21:08:41+02:00