4003/21

4003/21, samica, dorosła, miała własną obróżkę, trafiła do schroniska 8.01.2021 Pomorskiej

2021-01-09T22:35:53+01:00