349/19

samica, wiek około 3 lat, znaleziona przy ul.Bałtyckiej w Bydgoszczy

2019-06-10T15:32:13+00:00