2097/19

samica, wiek około 8 miesięcy, znaleziona 8.05.2019 na ul. Konopnickiej w Bydgoszczy

2019-05-13T09:00:25+00:00